Historia powstania stowarzyszenia, które skupiałoby mławskich twórców zajmujących się różnego rodzaju sztuką sięga drugiej połowy 1999r.
Jan Chądzyński (malarz, renowator plac plastycznych i rzeźbiarskich) spotkał się wówczas z Panią Haliną Szyc, która miała „swoją” grupę pań zajmujących się haftem krzyżykowym. To właśnie wówczas w toku dyskusji powstał pomysł na zawiązanie stowarzyszenia mławskich twórców. Pierwsza wzmianka o powoływaniu stowarzyszenia pojawiła się w „Dwutygodniku Mławskim” – po opisie pięciu pań zajmujących się haftem krzyżykowym, nastąpiła krótka notatka: „Grupa Inicjatywna Koła Twórców Mławskich zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 30 lipca o godz. 17 w lokalu przy ul. Wyspiańskiego. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności. Nr tel. kom. 0 603 749 959”.

Pierwszym problemem na jaki powstające stowarzyszenie napotkało, był prozaiczny problem siedziby organizacji. Jan Chądzyński trafił do ówczesnego Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawkrze” Włodzimierza Kwilmana. Pan Kwilman wskazał adres Spółdzielni jako siedzibę, przy okazji dając do dyspozycji salę konferencyjną. I w sali tej w dniu 21.09.1999r. odbyło się pierwsze założycielskie zebranie Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. W zebraniu tym wzięło udział 29 członków założycieli.

Na zebraniu tym został wybrany trzy osobowy Komitet Założycielski, który został upoważniony do dokonania rejestracji ZTZZ w Krajowym Rejestrze Sądowym. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Ewa Stabach, Jarosław Trześniewski-Kwiecień i Jan Chądzyński.

Pierwszą wystawą zorganizowaną w siedzibie ZTZZ była - jakże by inaczej – Pierwsza Wystawa Haftu Krzyżykowego, na której swoje prace zaprezentowały Panie: Wiesława Falkiewicz, Alicja Mianowska, Krystyna Nowacka, Ewa Stabach i Halina Szyc. Wystawa została otwarta 21 listopada 1999r.

W dniu 15 marca 2000r. KRS wpisał ZTZZ do rejestru stowarzyszeń i w dniu 03.04.2000r. odbyło się pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie ZTZZ. Na zebraniu tym zostało przyjętych 20 nowych członków do ZTZZ.

Pierwszym Prezesem ZTZZ został jednogłośnie wybrany Jan Chądzyński. W skład Zarządu zostali wybrani: Małgorzata Tuszyńska, Anna Miałka-Kruszewska i Andrzej Panasiuk. W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Artur Dębski, Wiesława Falkiewicz, Andrzej Malesa, Ewa Pioch-Panasiuk i Dariusz Zgiep. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Anna Baran, Ewa Stabach, Halina Szyc, Jadwiga Szymkowicz i Jarosław Trześniewski-Kwiecień.

Po wypadku samochodowym któremu uległ Jan Chądzyński oraz pisemnej rezygnacji Pani Małgorzaty Tuszyńskiej i Anny Miałki-Kruszewskiej został wybrany nowy Zarząd ZTZZ.  W okresie przejściowym Prezesem ZTZZ był Andrzej Panasiuk a w dniu 14 maja 2003r. Prezesem ZTZZ został wybrany Artur Dębski. W skład Zarządu weszli: Jarosław Trześniewski-Kwiecień, Magdalena Szumkowska i Andrzej Panasiuk. W związku z faktem, iż na zebraniu tym nie wyłoniono nowego składu Sądu Koleżeńskiego nastąpiły trudności w wpisaniu zmian w KRS. Spowodowało to konieczność dokonania całkowicie nowych wyborów władz stowarzyszenia.
W dniu 04.03.2005r. na zebraniu sprawozdawczo wyborczym ZTZZ odbyły się wybory. Komisja skrutacyjna w składzie Jan Chądzyński i Ewa Osowska po przeliczeniu głosów ogłosiła, iż Prezesem ZTZZ został wybrany Artur Dębski. W skład Zarządu ZTZZ zostali wybrani: Andrzej Panasiuk, Dariusz Zgiep i Jarosław Trześniewski-Kwiecień. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Dębski, Ewa Stabach, Małgorzata Tuszyńska, Wiesław Kiwit i Kamil Krupa. Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Małgorzata Żurawska, Tomasz Wydra, Jadwiga Szymkowicz, Halina Szyc i Halina Gamdzyk-Kalińska.
W związku z faktem, że kadencja organów stowarzyszenia zgodnie z statutem ZTZZ trwa trzy lata, w dniu 04.04.2008r. odbyło się kolejne sprawozdawczo-wyborcze Walne ZTZZ. Prezesem na drugą (i ostatnią kadencję) został jednogłośnie wybrany Artur Dębski. W skład Zarządu ZTZZ zostali wybrani: Jarosław Trześniewski-Kwiecień, Janusz Dębski i Wiesław Kiwit. W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Dariusz Zgiep, Janusz Dylewski, Halina Gamdzyk-Kalińska, Dariusz Tadrzyński i Paulina Jędrzejewska. W skład Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Tomasz Wydra, Sergiusz Skrobiński, Halina Szyc, Maria Artowicz i Ewa Osowska.
W dniu 19.09.2008r., odbyło się nadzwyczajne Zebranie ZTZZ, którego celem była zmiana statutu ZTZZ, tak, żeby stowarzyszenie zostało wpisane do KRS jako organizacja pożytku publicznego. Oprócz zmiany statutu nastąpiła również decyzja o zmianie siedziby ZTZZ. Nową siedzibą stowarzyszenia został Miejski Dom Kultury w Mławie, czyli stowarzyszenie lokalnych twórców doczekało się w końcu, że ich siedzibą będzie miejsce gdzie wydaje się, że powinno być od początku.
Niestety postanowieniem z dnia 09.01.2009r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy przyjął zmiany statutu, ale oddalił wniosek w części dotyczącej wpisu wzmianki o statusie organizacji pożytku publicznego.

cdn

Ostatnio dodany film... - zobacz nasz kanał...

Księgarnia

Kartka z kalendarza

Newsletter

Imię i nazwisko:
Email:

Nasi członkowie (losowo)