Urodzona w Mławie. Od szkoły podstawowej uczestniczyła w zajęciach plastycznych w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Rysunku oraz podstaw malarstwa uczyła się u mgr Anny Pietruś-Bral. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.

W latach 2008-2010, 2010-2016 studiowała Historię Sztuki oraz Konserwację i Restaurację Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów brała udział w licznych praktykach studenckich oraz zawodowych. Od 2009 roku należy do Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. W latach 2015-2016 pracowała przy konserwacji stropu Kościoła Pokoju w Jaworze wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2016 roku uzyskała dyplom magistra sztuki z oceną bardzo dobrą. Interesuje się dawnymi technikami malarskimi, historią sztuki, grafiką komputerową oraz fotografią. Wykonuje kopie obrazów oraz tworzy własne kompozycje malarskie.

Ostatnio dodany film... - zobacz nasz kanał...

Księgarnia

Kartka z kalendarza

Newsletter

Imię i nazwisko:
Email:

Nasi członkowie (losowo)